van
Maria Petronella
 Warnaar

Heden
 Willem Janszn
 
BORSTLAP
 
1530

 

Generatie

8

Een verhaal over Anthony Borstlap

Parenteel

 

Dit  is geen direkte voorvader maar wel leuk om gegevens en foto’s te hebben van de familie

.4         Anthony BORSTLAP geb. in 15-1-1850 te Hellevoetsluis (M)
                                   
Rijkstonnenlegger
                                    Hij trouwde Joh. P. El. MEYER in 1881 te Maassluis
                                   
Anthony overleed in 1932, 82 jaar oud te Maassluis
                       
            Kinderen  :

           
                        .1         Deliana Hel. BORSTLAP geb. in 1884 te Maassluis V
                                               
Deliana overleed in 1887, 3 jaar oud te Maassluis
  
                                             Zij kregen nog 5 kinderen in Maassluis

Nederland mag een gelukkig land worden genoemd, omdat het reeds heel lang kan bogen op mannen, helden, die met niets ontziende toewijding ja, al ging het ook soms ten koste van hun eigen leven, zich in de reddingsboot begaven, om te trachten in nood verkerende schepelingen te redden.

Het is goed om nu eens aan de feiten te herinneren. Zij die daarin betrokken waren hebben aanspraak op onze waarderig, en voor zover zij toen nog in leven waren.

Dat er in al die jaren heel wat is voorgevallen daaraan hoeft niet te worden getwijfeld. Dus moeten we ons beperken tot slechts enkele bijzondere feiten, waarbij in het bijzonder zijn verdienste zijn uitgekomen, zomede die van Anthony Borstlap, geboren te Hellevoetsluis, 15 januari 1850, in 1929 gepensioneerd tonnenlegger van het Ned Loodswezen, mede wonende te Maassluis.

A. Borstlap was particulier tonnenlegger te Den Briel van 26 juni 1877 tot 31 december 1884, te Maassluis van 1 januari 1885 tot 31 december 1891 en tenslotte bij het Loodswezen van 1 januari 1892 tot 1 juli 1922.

Deze gegevens en foto heb ik uit boekje nr 28 van de Historische Vereniging Maassluis