van
Maria Petronella
 Warnaar

Heden

Willem Janszn
 BORSTLAP.
 
1530

 

Generatie

6

Ary Leendertszoon BORSTLAP 1807

Boek informatie

 

 

Ary Borstlap Lzn. 1807-1891, het verhaal van een schipper en zijn voorouders te Brielle en 's Gravenmoer

 


Ary Borstlap werd geboren op 19 februari 1807 op het Maarland Noordzijde nr.12 te Brielle. Zijn ouders waren Leendert Borstlap Aryszoon en Neeltje Borstlap Pietersdochter. Pieter en Ary waren broers, zoons van Geertruy Werelds en Ary Borstlap, bijgenaamd "De Kievit". De vader van deze laatste Ary was Anthony Adriaenszn Borstlap, de stamvader van alle Brielse Borstlappen. Hij werd geboren in 1672 te 's Gravenmoer, waar zijn vader en grootvader kleermakers waren.

Het eerste deel van het boek beschrijft de lotgevallen van de bevolking van 's Gravenmoer in de tijd dat die eerste Borstlappen daar woonden en werkten, van omstreeks het begin van de 17e eeuw tot het overlijden in 1724 van Adriaen Adamssen Borstlap, de vader van reeds genoemde Anthony die zich in Brielle vestigde. Aan veel problemen hebben de bewoners in die tijd het hoofd moeten bieden: oorlogen, watersnoden, pestilentiŽn, plunderingen en in 1672 een brand die een groot deel van de huizen in de as legde. Ook het huis van Adam Adriaenssen Borstlap ontkwam niet aan de vlammen.

Het tweede deel speelt zich af in Brielle. Van Anthony en zijn vrouw Cornelia Pieterse Doene is verder niet zo veel bekend. In Brielle gaan de verhalen verder met Ary en Geertruy. Voordat zij in het huwelijksbootje stapten, hadden zij al menige storm getrotseerd, maar gelukkig was er een happy end. Ze kregen zoons en dochters, helaas in die tijd van grote kindersterfte overleden de dochters op jonge leeftijd. Hun zoons, Anthoni, Jan, Pieter en Ary groeiden voorspoedig op en werden volwassen, trouwden en hadden kinderen. Pieter en Ary trokken veel met elkaar op. In verschillende stukken worden hun namen in een adem genoemd. Ze waren beiden lid van het Schippers-gilde. Naast schipper waren zij binnenloods, garnalenvisser en, met name Pieter, stadstonnenlegger. Ze woonden naast elkaar op het Maarland, vlak bij de Waterpoort, aan de Brielse havens. Pieter trouwde met Neeltje Vermaas, zij kregen twee dochters, waarvan een als baby overleed. Alleen Neeltje werd volwassen. Ary trouwde met Maria van Es, zij kregen negen kinderen, slechts vier jongens, Leendert, Ary, Gerrit en Anthony, werden volwassen.
Neeltje trouwde dus met Leendert en zij kregen drie kinderen, twee werden volwassen: Pietertje en Ary.

Het laatste deel gaat over leven en werk van Ary Leendertszoon Borstlap. Op jonge leeftijd trad hij al in de voetsporen van zijn vader en zijn beide grootvaders: hij was visser, schipper, binnenloods, tonnenlegger, en heel nauw betrokken bij het reddingswezen.

Op 21 jarige leeftijd verdiende hij zijn eerste "Loffelijk getuig-schrift", met een gouden tientje, voor zijn heldhaftig gedrag bij een zeer gevaarlijke reddingsoperatie. Het zou niet de enige keer zijn. 45 jaar lang kwam hij keer op keer in actie om schipbreukelingen uit hun benarde positie te bevrijden. Ettelijk medailles vielen hem ten deel. Het levert mooie verhalen op.
Aan het einde van zijn loopbaan wisselde hij zijn zeilschip in en werd hij schipper bij de Torpedisten op een stoomschip. Dat moet een hele verandering zijn geweest. Hij trouwde met Commerina de Gruyter, dochter uit een wagenmakersfamilie. Ary en Commerina kregen zeven kinderen, waarvan een dochter niet ouder werd dan acht jaar. Hun jongste zoon, Cornelis Borstlap Azn was mijn overgrootvader. Hem overkwam een ongeval in 1880, aan de gevolgen waarvan hij tenslotte is overleden. Cornelis was gehuwd met Hester Aland. Zij kregen vijf kinderen. Hun dochter Commerina Borstlap was mijn grootmoeder. Haar foto staat hiernaast.

Het boek bevat vele aktes en illustraties. Gaarne ben ik bereid inlichtingen over deze familie Borstlap te verstrekken. Mocht U informatie of gegevens omtrent dit geslacht hebben, dan houd ik mij van harte aanbevolen. Vooral een foto van Ary Borstlap Lzn of van zijn zoon Cornelis Borstlap Azn zou ik heel erg op prijs stellen.

Ga naar  de homepage van dit boek, daar staat ook deze tekst op.