van
Maria Petronella
 Warnaar

Heden
Karel
 
de GROTE
 
742

Voorouders

 

Generatie

53

vooredelbetovergrootouders

Parenteel

 

Nr 2.2.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 1.1.

Clovis I (Clodovic, Chlodwig) 'le Grande' de FRANCE (Meroving) geb. 465  te Rheims, Marne  ( M )
( Zoon van Childeric I de MEROVING en Basina Andovera von THURINGEN )
Koning der Franken

Hij trouwde
Clothilde 'de Heilige' de BOURGOGNE 
geb. 475 te Bourgogne

Clothilde overleed 3 juni 548 , 73 jaar oud te Tours
Clovis overleed op 27 november 511 te St. Pierre

In 481 volgt Chlodovech zijn vader op, en werkt zich op tot koning van de Salische Franken in Doornik. Hij keert zich tegen het Gallo-Romeinse rijk en verslaat in 486 Syagrius bij Soissons. Aangemoedigd door dat succes bevecht hij vanaf nu ook zijn mede-strijders, de Alemannen, die hij in 496 bij Zülpich definitief verslaat. Hij laat van alle veroverde gebieden de hele mannelijke lijn van heersers uitroeien, teneinde een onbetwiste heerschappij te verkrijgen. In datzelfde jaar bekeert hij zich uit zuiver opportunistische motieven tot het christendom, zodat zijn brutale optreden de gedoogsteun van de kerk verkrijgt. Onder het goedkeurend oog van de kerkelijke macht in Rome, dat door de Visigoten ernstig bedreigd wordt, vergroot hij nu ook zijn rijk in zuidelijke richting.

In 500 verslaat hij de Bourgondiërs en in 507 de Visigotische koning Alarik II in de Slag van Vouillé, en brengt daarmee heel Gallië -dat vanaf nu Frankrijk zal heten- onder zijn gezag. Zijn status wordt nog vergroot doordat hij van keizer Anastasius, die hoopt hem te winnen als bondgenoot in de strijd tegen de Ostrogothen, een diadeem en mantel geschonken krijgt, hetgeen hem ook in de ogen van zijn Gallo-Romeinse onderdanen een zekere legitimiteit verschaft. Uiteindelijk valt in 510 ook het laatste onafhankelijke Frankische koningshuis, dat van Keulen, in zijn handen, nadat hij door intriges een opstand weet te ontketenen, waarin de oude koning door diens zoon wordt vermoord.


Kinderen  :
.1         Theuderic I van Austrasië (Meroving) geb 485 te Rheims, Marne ( M )
            Theuderic overleed in 533 te  Zülpich
             
Kinderen  :
   
        
.1         Theudebert I  geb. 501 ( M )

Al in 508 leidde hij in opdracht van zijn vader een veldtocht in de Auvergne. Na de dood van zijn vader in 511 werd hij koning van Austrasië, het oostelijke deel van het Frankische rijk, dat grotendeels door zijn vader was veroverd. Als residentie koos hij Reims. Hij probeerde zijn rijk uit te breiden in oostelijke richting (Germanië). In 531 leidde hij samen met zijn broer Chlotar I een veldtocht in en tegen Thüringen. Hij veroverde grote gebieden tussen de Elbe en de Main.

In 533 werd hij door koning Herminafrid van Thüringen uitgenodigd voor een bezoek aan Zülpich. Bij dit bezoek werd hij echter van de stadsmuur geworpen en overleed. Zijn zoon Theudebert I volgde hem op als koning van Austrasië.

.2         Childebert 'Le Catholique' (Meroving) geb 486 te Rheims, Marne ( M ) 
   
         Nr 2.2.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.1.
                1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
.3         Chlodomir  ( M ) 
.4         Clotharius geb 499 te Rheims, Marne ( M ) 

 

Gegevens aangepast op 5-11-2005