van
Maria Petronella
 Warnaar

Heden
Karel
 
de GROTE
 
742

 

Generatie

41

vooroudbetovergrootouders

Parenteel

 

Ja je leest het goed DE  KAREL DE GROTE zie hier onder de lijn naar mij.

klik op zijn naam om naar de voorouders van Karel en dus ook die van mij te gaan

Generatie

41

vooroudbetovergrootouders

 

 Nr 2.2.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.1.1.1.

                        Karel de GROTE (Charlemagne, Carolus Magnus) geb. op 2-4-742 te Ingelheim ( M )
                        ( Zoon van Pepijn de KORTE 
                       
Nr 2.2.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.1.1.1.1.
                        en Berthe van LAON )
            
           
Koning der Franken van 771 tot aan zijn dood, Koning der Longobarden en daarbovenop werd hij in 
                        800 tot  Keizer van het Westen gekroond

            
            Hij trouwde met Himilgard ( Chimiltrudis: Amautru ) X (1) in augustus 762
   
                     Zij komt uit een onbekende familie, van Frankische origine.
                         Dit huwelijk is later ongeldig verklaard.

            
            Hij trouwde
Desiderata van LOGOBARDEN (2) in 770
            
            ( Dochter van Desiderius Koning der LOGOBARDEN en Ansa X )
            
            Hij scheidde van haar in 771 en stuurde haar terug naar haar vader
            
            Hij trouwde Hildegard in de VINZGOUW (3) in 771 ( voor 30-4-771 )
            
            Koningin en Keizerin
            
            geb.758
            
            ( Dochter van Gerold Graaf van WORMSGAU en Imma van ALLEMANNIň )
            
            Zij vergezelde Karel naar ItaliŽ in 773 en 781
            
            Hildegard overleed op 30-4-783 te  te Thionville ( Morsele ) ( In het Kraambed )
            
            Hildegard werd begraven te Metz ( Abdij St-Arnould
            
            Hij had een buitenechtelijke relatie met Bilihild NN (4)
            
            Hij trouwde Fastrade van FRANCIE (5) in oktober 783 te Worms
            
            ( Dochter van Rudolf III Graaf van FRANCIE en Aeda van BEIEREN.
            
            Fastrade overleed op 10-8-794 te Frankfurt am Main
            
            Fastrade werd begraven te Mayence ( Basiliek St. Alban )
            
            Hij trouwde Liutgard van ELZAS (6) tusse herfst 794 en 796
            
            ( Dochter van Leutfried II Graaf vna Opper-ELZAS en Hiltrud van WORMSGAU )
            
            Liutgard overleed op 4-6-800 te Tours op pelgrims tocht
            
            Liutgard werd begraven te Tours ( St. Martin )
            
            Hij had een buitenechtelijke relatie met Madelgard X (7)
                        Mogelijk familie van de edele Vincent Madelgaire ( +677 )
            
            Hij had een buitenechtelijke relatie met Gersvinda X afkomstig uit Saksen (8)
            
            Hij had een buitenechtelijke relatie met Regina X (9) sinds 800
            
            Hij had een buitenechtelijke relatie met Adallindis X (10) sinds 806
            
            Karel overleed op 28-1-814, 72 jaar oud te Aken
            
            Karel werd begraven in de Domkerk te Aken
            
            ( ďBekendeĒ naast zijn huwelijken nog minsten 6 vrouwen. Werd in 1165 Zalig verklaard.
            
            Aken werd aldus na Rome en Santiago de Compostella de belangrijkste 

   
                     bedevaartplaats der Christenheid in Europa )
                       
Uit een onderzoek van de skeletresten, die in de dom van Aken rusten, meent men dat
   
                     Karel een lengte moet hebben gehad van ruim 183 centimeter
   
                     Kinderen Himilgard (1) :
   
                     .1            Alpais van DUITSLAND geb. tussen 768 en 770 ( V )
   
                                    Zij trouwde Beggo Graaf van PARIJS rond 806
   
                                    Graaf in AquitaniŽ
   
                                    ( Zoon van Gerhard I van PARIJS en Rotrud KAROLINGEN )
                                       Beggo overleed in 816
   
                                    Alpais overleed in 852
   
                     .2            Pepijn met de BULT geb. 769 ( M )
                                   
    Hij is de bastaard zoon van Karel de Grote
   
                                    Monnik
   
                                    Pepijn overleed in 811, 42 jaar oud in het Klooster in PrŁm
   
                     Kinderen Hildegard (3):
   
                    
.3            Karel der FRANKEN geb. in maart 772 ( M )
                                       Karel de Jonge, Koning
   
                                    Karel overleed in 811, 39 jaar oud te Beieren
                       
.4            Adelais der FRANKEN geb. rond 774 tijdens het beleg van Pavia ( V )
                                       Adelais overleed in aug 774, 0 jaar oud te ItaliŽ

   
                                    Zij werd begraven in de abdijkerk van Saint-Arnoul te Metz
                        .           Hrothrudis der FRANKEN geb.  775 ( V )
                                       Zij had een relatie met Roricon I Graaf van MAINE sinds 800
   
                                    geb. rond 777
   
                                    Roricon overleed in  839
                                       Hrothrudis overleed in
6-6-810
                        .6            Pepijn van ItaliŽ  geb. in 776 ( M )
                                     
  ( Karloman Pippijn der FRANKEN )
   
                                    Koning van ItaliŽ
   
                                    Hij trouwde Bertha ( Chorthais) X voor 796
                                       geb. rond 780
   
                                    Bertha overleed in  810
   
                                    Karloman overleed op 8-7-810, 37 jaar oud te Milaan
   
                                    Karloman werd begraven op 11-7-810 te Verona ( San Zero Maggiore )
                                      
Kinderen :
   
                                    .1            Bernard der Franken  ( M )
                                                      Hij trouwde Kunigunde van ITALIň in 814
   
                                                   Bernard werd begraven op17 april 818 te Milaan in de basiliek van Saint-Ambroise
                                      
.2            Adelheid geb. 798   ( V )
                                      
.3            Atula geb. okt 800  ( V )
                                      
.4            Gundrada geb. okt 800  ( V )
                                      
.5            Berthaid geb. okt 800  ( V )
                                      
.6            Theodrada geb. okt 800  ( V )

Hier onder een klein stukje geschiedenis van Pepijn van ItaliŽ
In 781 bezocht Karel ItaliŽ, officieel als bedevaartganger, maar mede om er orde op zaken te stellen en het land beter onder Karolingisch gezag te brengen. Hij stelde er zijn zoon Pepijn aan als koning. Hij brak met opzet met de traditie door hem tot koning van ItaliŽ en niet van het nog maar net veroverde Lombardije te maken, hoewel Pepijn zich wel vestigde in de oude hoofdstad van de Langobarden, Pavia. Karel was bezorgd dat hij wanneer hij elders nodig was er weer opstanden zouden komen in dit gebied. Deze vrees bleek niet ongegrond.

In 793 vielen moslimtroepen uit Spanje het gebied rond Narbonne aan en Benevento -van oudsher een Langobardisch hertogdom- nam de gelegenheid te baat om in opstand te komen. Pepijn wist echter de opstand de kop in te drukken. Ook in de oorlog met de Avaren werd Karels aandacht afgeleid door een opstand in Saksen. Het was Pepijn, gesteund door hertof Eric van Friuli en de Kroatische leider Vojnomir die in 795 en 796 door wist te dringen in het gebied tussen Tisa en Donau (nu Hongarije) waar het Avaarse hoofdkwartier de Ring gelegen was. Het werd verwoest. Pepijn keerde terug met zo veel goud en zilver dat Einhard beweert dat dit de meest winstgevende onderneming van de Franken ooit was.

In 806 verdeelde Karel de Grote zijn rijk onder zijn zoons in de Divisio regnorum om na zijn dood onenigheid onder zijn erfgenamen te voorkomen. Aan het al bestaande gebied van het Italiaanse koninkrijk voegde hij Beieren, KarinthiŽ en de helft van AlemanniŽ toe. Vreemd genoeg werd er niet gezegd wat er met de keizerstitel ging gebeuren, mogelijk omdat er daarover met Byzantium nog steeds onenigheid was. Het zou echter allemaal anders lopen.

Pepijn stierf voortijdig in 810. Met instemming van Karel de Grote volgde zijn bastaardzoon Bernard hem op als koning van ItaliŽ. Ook Pepijns jongere broer Karel stierf voortijdig. De keizer maakte daarom zijn derde wettige zoon Lodewijk tot zijn enige erfgenaam, met inbegrip van keizerstitel. De bedoeling was dat Bernard van ItaliŽ -die dus als opvolger voor de keizerstitel gepasseerd werd- zijn oom net zo trouw zou dienen als Pepijn zijn vader gediend had, maar dat bleek al snel een vrome wens.

                       
   
                     .7            Lodewijk I de VROME geb. 16-8-778 te Chasseneuil ( Fr) ( M )
   
                                    Nr 2.2.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.1.
                        .8            Bertrade geb. rond 779 ( V )
   
                                    Zij verloofde Ecgfrith, zoon van Koning Offa in 789
   
                                    Zij had een relatie met Angilbert Heer van PONTHIEU in 795
   
                                    Hoofd van hofgeestelijkheid Koning Peppin, abt van Saint-Riquier, 
   
                                    geleerde dichter en heilige ( feestdag 18-2 )
   
                                    geb. rond 750
   
                                    Angilbert overleed in 814
   
                                    Zij hadden 4 buitenechtelijke kinderen
   
                                    Bertrade overleed 14-1-823
   
                     .9            Gisela geb. rond 781 ( V )
   
                                    Zij verloofde Ecgfrith, zoon van Koning Offa in 789
   
                                    Gisela overleed rond 814
   
                     .10           Hildegardis geb. 782 te zThionville ( V )
   
                                    Hildegardis overleed 8-6-783
   
                                    En werd begraven in de abdijkerk van Metz
                        Kinderen Billihild (4) :
   
                     .11           Crothais van FRANKEN geb. rond 784 ( V )
   
                     Kinderen Fastrade (5):
                        .12          Theodrada van FRANKEN geb. rond 785 ( V )
   
                     .13          Hiltrudis van FRANKEN geb. rond 787 ( V )
   
                                    Zij trouwde Eberhard vam CALW
   
                                    Hofmeier van Karel de GROTE
   
                                    Hiltrudis overleed in 814
   
                     Kinderen Madelgardis (7):
                        .14          Rothildis van FRANKEN geb. ( V )
   
                     Kinderen Gersvinda (8):
   
                     .15          Adeltrud der FRANKEN geb. rond 775 ( V )
   
                                    Zij trouwde Gozlin Graaf van Le MAIN rond 806
   
                                    geb. rond 775
   
                                    ( Zoon van Goslin Edelman in NEUSTRIň en Adeltrud X )
   
                                    Gozlin overleed in 826
                        Kinderen Regina (9) :
                        .16           Drogo der KAROLINGEN geb. 17-6-801 ( M )
                                      
Drogo overleed  op 8-12-855
   
                     .17           Huges der KAROLINGEN geb. rond 798 ( M )
   
                                    Hij had en relatie met Ava van OSTREVENT
   
                                    Huges overleed  op 14-6-844 te Angoumois
   
                                    Hij is gedood in een gevecht.                       
                        Kinderen Adelindis (10) :
                        .18           Theodoris geb. 807 ( M )

 

 

Het leven van Karel de Grote in korte stukjes per jaar weergegeven.

742 : 2 april: Geboorte van de Frankische keizer Karel de Grote als oudste zoon van Peppijn de Korte.

743 : Childerik III wordt na een Interregnum van zeven jaar in naam koning van de Franken.
         Hij is de laatste vertegenwoordiger van het Merovingische Huis.

747 : Carloman trekt zich terug in een klooster. Pepijn de Korte wordt hiermee de enige Hofmeier
         en feitelijk heerser van het Frankenrijk

751 : Paus Zacharias II verklaart dat Pepijn de Korte, officieel nog Hofmeier voor de onbetekenende  Merovinger
         Childerik III
, tot koning van de Franken gekroond dient te worden.

         Pepijn de Korte vervangt de referendaris -een leek- de beheerder van de koninklijke administratie door een 
         geestelijke kanselier. Het bestuur verbetert, maar topambtenaren zullen tot het eind van de dertiende eeuw
         geestelijken zijn.

752 : 1 mei: Pepijn de Korte wordt tot eerste koning van de Franken gekroond te Soissons, waarschijnlijk door de
         Heilige Bonifatius.

755 : Pepijn de Korte hervormt het muntstelsel. Er zijn sinds het eind van de vorige eeuw vrijwel geen munten
        meer geslagen en de munten die in omloop zijn, zijn of van vreemde herkomst (zoals Friese sceattae) of van
        twijfelachtige makelij. Pepijn geeft opdracht niet meer dan 22 solidi met zijn beeldenaar te slaan uit een pond zilver.

         Pepijn III de Korte voldoet aan het pauselijke verzoek en valt ItaliŽ binnen.

         Pepijn neemt Pavia en krijgt koning Aistulf zo ver dat hij de teruggave van Ravenna belooft.  
         Hij vertrekt daarna snel naar Francia met buit en gijzelaars. De belofte wordt nooit ingelost.

         Overleden : Childerik III, de laatste Merovingische schijnkoning. 

756 : Pepijn verslaat Aistulf, de koning van de Langobarden en legt hem het verdrag van Pavia op. 
         Hiermee verkrijgt de paus veel gebied, hoewel dat zonder keizerlijke toestemming op basis van een vervalst
         document gebeurt.

757 : Tassilo III wordt meerderjarig en legt de eed van touw als vazal van Pepijn III de Korte af.

760 : Met steun van de plaatselijke Visigothen weet Pepijn de Korte Septimania op de Arabieren te veroveren.

768 : Pepijn dringt diep tot aan de Garonne door. Aquitaine ligt nu aan zijn voeten en de Basken geven zich
        gewonnen. Aquitaine is echter wel volledig verwoest na jaren oorlog en zal zich niet snel herstellen.

         Karel de Grote wordt koning van de Franken.

         Overleden:24 september Pepijn de Korte

771 : Na de dood van Carloman is Karel de Grote nu alleenheerser van de Franken.

         Overleden:4 december: Carloman 

772 : Adrianus I wendt zich tot Karel de Grote om hulp tegen koning Desiderius van de Langobarden.

         Karel de Grote begint zijn lange strijd tegen de Saksen.

773 : Karel de Grote trekt de Alpen over en valt het Langobardenijk binnen.

         Geboren: April- Pepijn van ItaliŽ, zoon van Karel de Grote

774 : Karel de Grote verovert Lombardije. Einde van het koninkrijk der Langobarden.

         De Saksen maken gebruik van de afwezigheid van Karel de Grote die in ItaliŽ is, om Hessen binnen te vallen
         en te plunderen. Vooral kerken moeten het ontgelden.

777 : Karel de Grote bezit een palts te Nijmegen.

         Karel de Grote houdt een vergadering van rijksgroten in Paderborn, in het onlangs veroverde Saksen. 
         Hij stelt de abt van Fulda Sturmius aan om het bestuur van het gebied te hervormen
         De wali van Barcelona Sulaiman reist naar Paderborn om de hulp van Karel de Grote in te roepen.

778 : Karel de Grote vecht tegen de Moren in Spanje. Slag bij Pamplona.

         De Saksen maken gebruik van de inval van Karel de Grote in Spanje om in opstand te komen.

780 : De stad OsnabrŁck wordt waarschijnlijk dit jaar door Karel de Grote gesticht. 

781 : Karel de Grote eist van hertog Tassilo III van Beieren dat hij de eed van trouw aan de
         Pepijn de Korte van 757 hernieuwt. De weerspannige hertog stemt toe naar Worms te komen, maar eist
         uitwisseling van gijzelaars om zijn veiligheid zeker te stellen. 

         Karel sticht het deelkoninkrijk AquitaniŽ en geeft het aan zijn zoon Lodewijk. Hij krijgt de taak de grens met
         het Spanje van de moslims te beveiligen. 

782 : Alcuinus wordt leraar aan het hof van Karel de Grote.

783 : Overleden 12 juli: Bertrada, echtgenote van Pepijn III

785 : Karel de Grote vaardigt de Capitulatio de partibus Saxoniae uit. Het is een drakonische maatregel tegen
        eenieder die weerstand biedt aan de gedwongen kerstening van Saksen.

787 : Tassilo III van Beieren weigert naar Worms te komen. Karel valt Beieren binnen.
         3 oktober - Te Lechfeld bij Augsburg legt Tassilo de eed van trouw aan Karel de Grote af. 
         Beieren verliest hiermee zijn onafhankelijkheid.

788 : De samenzwering van Tassilo III om met Avaarse steun in opstand te komen wordt verijdeld. 
         Hij wordt ter dood veroordeeld, maar Karel sluit hem op in een klooster.

         Karel de Grote vestigt zich in Regensburg om het bestuur van Beieren te hervormen. 
         Hij stelt de Alaman Gerold aan als praefectus.

789 : Karel de Grote vertrouwt het bestuur van de grensgebieden met Bretagne aan zijn oudste zoon Karel toe,
         nu de oorlog tegen de Kelten op vrijwel niets is uitgelopen.
         Met hulp van troepen van de Friezen, Saksen, Obrodieten en Sorben valt Karel de Grote het land van de
         Slaven binnen. Hij dring door in de richting van de Oostzee tot aan de rivier de Havel.

791 : Karel de Grote verslaat de Avaren. De Avaarse versterkingen bij Wenen bezwijken, maar er breekt een
        epidemie onder zijn mannen uit, die verder optrekken verhindert.
       
De Franken onder Karel de Grote veroveren Istria, een Byzantijnse provincie.

792 : De Saksen komen in opstand, wat Karel de Grote ervan weerhoudt zijn veldtocht tegen de Avaren voort te
        zetten.

793 : Mede met oog op de Avaarse oorlog tracht Karel de Grote Rijn en Donau te verbinden met het 
       
Regnitz-AltmŁhlkanaal, wat echter door geologische omstandigheden mislukt.  
        De Saksen komen in opstand tegen de Frankische onderdrukking. De missionarissen doen meer
aan
        belastingheffen dan aan het verspreiden van het geloof.

         Karel is door de Saksische opstand gedongen de oorlog met de Avaren aan zijn zoon Pepijn van ItaliŽ over
         te laten.

794 : Karel de Grote dwingt Tassilo III van Beieren voor de Raad van Frankfort te verschijnen en er officieel
         afstand te doen van zijn aanspraken op de Beierse troon.
        
De oorlog in Saksen neemt steeds grimmiger vormen aan. 
         De Franken richten grote verwoestingen aan.

797 : In het Oost-Romeinse Rijk wordt Constantijn VI opgevolgd door zijn moeder Irene die hem de ogen laat
         uitsteken. Zij kroont zich tot keizerin maar Karel de Grote beschouwt de keizerskroon als vacant 
        (Destijds meende men dat er slechts ťťn keizer kon zijn).
         De nietsontziende herovering van Saksen is nu zo ver dat Karel er veilig Avaarse en Visigotische 
        
gezanten kan ontvangen in een nieuw gestichte nederzetting, Herstelle.

798 : Slag bij Swentanafeld. De Saksen ten noorden van de Elbe zijn verslagen door de (Slavische) 
         Obotrites, tijdens de Slag bij Swentanafeld in de buurt van BornhÝved. Karel de Grote verdrijft de Saksen.

800 : maart: Karel de Grote geeft opdracht tot de bouw van een vloot in Het Kanaal en andere 
        
verdedigingsactiviteiten tegen de Vikingen.

        
Karel de Grote
stuurt de omstreden Paus Leo III onder bescherming van een aantal bisschoppen terug naar
         Rome.
         25 december: Karel de Grote in Rome tot keizer gekroond. Hij regeert over het Frankische Rijk 
         (tot 814). Het Byzantijnse rijk verzet zich hiertegen tot 812).
         Omstreeks deze tijd verrijst te Ingelheim (Duitsland) een paleis voor Karel de Grote.

804 : Karel de Grote verslaat de Saksen ten noorden van de Elbe, en deporteert de Wihmuodi en  Nordalbingi. 
        Het gebied laat hij in plaats daarvan bevolken door de Abodrites. 
        De onderwerping van de Saksen is hiermee voltooid.

805 : De Saksen zijn eindelijk voorgoed verslagen. Karel de Grote zal nu iets anders aan zijn mannen moeten
        gaan bieden dan buit verworven door verovering.
        De wijding tot het christendom van keizer Karel vindt plaats in de paltskapel van Karel de Grote in Aken.

806 : Karel de Grote besluit een eind te maken aan de Moorse invallen op Corsica. 
         Hij stuurt een vloot onder Burgard.

810 : Pepijn belegert VenetiŽ, en na 6 maanden geeft de stad zich over.

         Karel de Grote beveelt de bouw van vloten op alle bevaarbare rivieren om zich te weren tegen invallen van
         de Vikingen. 

         Overleden: Pepijn eerste zoon van Karel de Grote

811 : Karel de Grote die wat laat is gaan beseffen dat zijn landlegers goeddeels machteloos zijn  tegenover de
        Vikingen, inspecteert zijn bescheiden vloot in Gent en Boulogne.

         Overleden: Karel, de tweede zoon van Karel de Grote

812 : Een vredesverdrag wordt gesloten tussen de Franken en Byzantium, hoewel dit pas in 815 wordt   
       
geratificeerd. Byzantium erkent de keizerstitel van Karel de Grote. Van de omstreden gebieden worden IstriŽ
        en het gebied van de Kroaten Frankisch, DalmatiŽ en VenetiŽ Byzantijns.

813 : Karel de Grote laat zijn zoon Lodewijk de Vrome te Aken tot keizer kronen en tot zijn opvolger uitroepen.

814 : Overleden: 28 januari - Karel de Grote 

         Lodewijk de Vrome volgt zijn vader Karel de Grote op als enig heerser over het Frankische rijk omdat hij
         de enig overgebleven zoon is.

Wlit u nog meer weten kijk dan op http://nl.wikipedia.org daar heb ik deze gegevens ook allemaal vandaan.

Het standbeeld van Karel de Grote op het plein voor de Notre-Dame de Paris.

 

Gegevens aangepast op 5-11-2005