van
Maria Petronella
 Warnaar

Heden
Gilbert Seigneur
 
de GRUUTERE
 
1290

 

Generatie

11

stamgrootouders

Parenteel

 

Nr 2.2.2.1.1.2.1.1.1.1.1. 

Cornelis Ariense de GRUYTER ( M )
( Zoon van Jan Janse de GRUYTER  Nr 2.2.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1. en Sara PIETERSE )
In 1680 arbeider te Bevershoek

Hij trouwde Pleuntje Cornelisse STOUT 
( Dochter van Cornelis STOUT )
op 27-2-1696 verkoopt Pleuntje weduwe van Cornelis een huis in Bevershoek.
Cornelis overleed voor 1696

Kinderen :

.1         Arie de GRUYTER ( M )
.2         Leendert Cornelisse de GRUYTER geb. circa 1670 te 's Gravendeel ( M ) Nr 2.2.2.1.1.2.1.1.1.1.
.2         Cornelis de GRUYTER ged. 26-7-1676 te 's Gravendeel  ( M )
.3         Magdaleentje de GRUYTER ged. 2-1-1678 te 's Gravendeel ( V )
.4         Cornelia de GRUYTER ged. 20-8-1683 te 's Gravendeel ( V )
            Zij trouwde Abram HUIGENS KLUIJT

   
         Kinderen :
   
         .1            Ariaantje HUIGENS KLUIJT geb. 1693 ( V )
           
.2            Huig KLUIJT geb. 1698 ( M )
           
.3            Pleuntje HUIGENS KLUIJT geb. 21-9-1704 ( V )

*** Op 12-2-1665 sluiten Cornelis en zijn broer Claes en nog 11 andere heren een erfpacht overeenkomst over een stuk grond in Bevershoek met Heer Wilhelm de Beveren. Zij verplichten zich daarin om op het stuk grond dat zij in erfpacht krijgen, binnen een jaar een huis te bouwen. De eessenbomen van de heer van Beveren mogen zij niet verwijderen en zij moeten de sloten goed onderhouden op een bepaalde diepte en breedte.

***Op 18 april 1669 wordt Cornelis de Gruijtter in de kerkregisters vermeld als lidmaat in Bevershoek en echtgenoot van Pleuntje Cornelisse.

***Cornelis en Pleuntje zijn eigenaars van hun huis in Bevershoek, ze wonen naast schipper Arie Arens Stooker. Hun arbeidershuisje stelt wel niet zo veel voor in 1680 betalen zij slechts 4 stuivers belasting voor hun huis- maar toch. Aan een kromme spijker in de muur vlak naast de deur hangt een leren emmer. Die emmer is verplicht bij elk huis. Want de bewoners moeten altijd bedacht zijn op brand met de houten huisjes met daken van stro of riet. Als er ergens brand uitbreekt vormen mannen en vrouwen direct een lange rijen van de sloot naar de brand en terug, zodat ze elkaar de emmers met water door kunnen geven om de brand te blussen.

 

Gegevens aangepast op 1-2-2009