van
Maria Petronella
 Warnaar

Heden
Gilbert Seigneur
 
de GRUUTERE
 
1290

 

Generatie

17

stamoudbetovergrootouders

Parenteel

 

 

Nr 2.2.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.

Phillippus de GRUYTER geb. 1475 te België ( M )
( Zoon van
Boudian de GRUYTER
Nr 2.2.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. en Josina SNEEUWVOET SERWANTES )
Ridder
Hij trouwde Anna van GENT van den MOEREN
geb. rond 1479 te Lede Oost Vlaanderen België
Hij trouwde Quintina van der HOLE in 1499
geb. 1479 te België
Kinderen Anna :

.1         Boudewijn de GRUYTER geb. rond 1500 te Lede Oost Vlaanderen België ( M )
.2         Jan de GRUYTER geb. rond 1501 te Lede Oost Vlaanderen België ( M )
            Ridder

           
Hij trouwde Catharina BRUGMANS in 1522
           
geb. rond 1501 te Kloosterzande , Flanders België

            Jan overleed op 25-10-1556
   
         Kinderen :

            .1
        
Isabelle de GRUYTER geb. rond 1524 te Lede Oost Vlaanderen ( V )
                        Erfdochter van de GRUTE
   
                     Zij trouwde Jacques ( Jacob )de BETTE in 1549
                        geb. rond 1521 te België 
                       
Heer van Angrolus, , Autreppe, Hollebeke, Schellebelle, Wansele,
Muysbroeck, Warwane, Peronne,
                        Fontain, Croix, Cosette, Claireau en
Eseghem.
   
                     Baron van Lede
                        Jacques overleed op 20-6-1591 te Gent
   
                     Isabella overleed 1596

Dit waren de oudouders van de Markies Emanuel Ferdinand Francois de BETTE , zijn erfenis het Markizaat van Lede,
            ging naar een gedeelte van de neven en nichten.

   
         Toen de markies kinderloos stierf kwam volgens de wet 1/3 van zijn bezit toe aan zijn moeder en 2/3 aan zijn neven en nichten.
   
         Het wonderlijke van de afhandeling van de nalatenschap is geweest dat alleen de neven en nichten die afstammen van Paulina
            gedeeld hebben in het vermogen.
   
         De afstammelingen van Philippus schijnen niet geïnformeerd te zijn geweest.
   
                                             .1         Johanna ( Jeanne ) de BETTE ( V )
   
                                                         Zij trouwde Adriaan Ridder de MONTOYE
   
                                                         Heer van ten Dorent, kastelein van het kasteel te Gent
   
                                                         Adriaan overleed op 25-7-1576
   
                                                         Johanna overleed op 25-7-1576
   
                                                         Kinderen :
   
                                                         .1         Jacques de MONTOYE geb. ( M )
   
                                                         .2         Isabeau de MONTOYE geb. circa 1582 ( V )
   
                                                                     Zij trouwde Emmanuel FRANCO
   
                                                                     Isabeau overleed in 1618 te Kamerijk
   
                                                                     Kinderen :
   
                                                                     .1         Francisco Franco de MONTOYE ( M )
   
                                                                                 Hij trouwde Honorine François de LICQUES in 1643
   
                                                                                 Francisco overleed in 1674 te Stevensweert
   
                                                                                 Kinderen :
   
                                                                                 .1         Honorio François Charles Franco de MONTOYE y LICQUES  ( M )
   
                                                                                             Hij trouwde Lucretia van WYNHORST in 1680
   
                                                                                             Lucretia overleed op 22-12-1694/1699 te Wervik
   
                                                                                             Honorio overleed op 9-5-1718 te Wervik
   
                                                                                             Kinderen :
   
                                                                                             .1         Philippe François Jacques FRANCO geb. 15-5-1682 
                                                                                                            te Wervik ( M )
   
                                                                                                         Hij trouwde Anne HIDDE in 1720
   
                                                                                                         Philippe overleed in 1728/1738
   
                                                                                                          Kinderen :
   
                                                                                                         .1         André FRANCO geb. 5-6-1724 te Assenbroek ( M )
   
                                                                                                                     Hij trouwde Petronilla van POUCKE
   
                                                                                                                     Hij trouwde Dorothea OVAERT
   
                                                                                                                     Philippe overleed in 1728/1738
   
                                                                                                                     Kinderen Petronilla :
   
                                                                                                                     .1            Fidel Joseph François FRANCO ( M )
   
                                                         .3         Caterine BETTE zij is jong overleden ( V ) 
   
                                                         .4         Isabelle BETTE zij is jong overleden ( V )
   
                                                         .5         Jan de BETTE geb. rond 1547 te België ( M )
   
                                                                     Heer van Lede, Angerelles, Au Treppe, Peronne, Angereau, Esegem, Croix, Gosette, 
   
                                                                     Hollebeke, Clareau, Impe, Muysbroeck,en andere.
   
                                                                     Hij werd tot ridder benoemd per brief van Philips II
   
                                                                     Hij trouwde Jeanne de BERGHES van Grimbergen in 1598
   
                                                                     ( Dochter van Ferry de Ghymes sire en baron van Grimbergen, 
                                                                        heer van Buggenhout en
Anna Sterk, dame van Bucquoij, Stabroek, Hoofdvunder,
                                                                         Putte, Deurne, Kasterlee en Lichtert )

   
                                                                     Jan overleed op 10-6-1620
   
                                                                     Kinderen : 
   
                                                                     .1         Wilhelmus de BETTE geb rond 1570 te België (M)
   
                                                                                 Markies van Lede
   
                                                                                 Hij trouwde Anna Maria de HORNES de Baucignies
   
                                                                                 geb. rond 1574 te Kloosterzande Flanders te België
   
                                                                                 ( Dochter van Gerard, graaf van Baucignies, baron van Borckstal, heer  
                                                                                   
van Lokeren, gouverneur van Mechelen en Honorine van Withem, 
                                                                                    dame van Ysseche en van Arquennes )
   
                                                                                 Anna overleed op 15-10-1655
   
                                                                                 Willem overleed op 23-6-1658 te Duinkerken.
   
                                                                                 Kinderen :
   
                                                                                 .1         Honorine-Marie BETTE geb. 26-6-1646 (V)
   
                                                                                             Aanvaard als kloosterlinge in de edele orde der kanunnikessen 
                                                                                                van S. Waudru te Bergen ; 
                                                                                                zij bekwam van haar broeder Ambroise een rente van 1200 gulden
                                                                                                per jaar

   
                                                                                             Honorine overleed in 1716
   
                                                                                 .2         Ambrosius Augustinus de BETTE geb. rond 1602  te België ( M ) 
   
                                                                                             Markies van Lede, ( Marquis de Leyde, Baron van Péronne )
   
                                                                                             Hij trouwde Dorothea Brigitta Frederika de CROY SOLRE op
                                                                                                23-1-1671 te Condé

   
                                                                                             geb. rond 1606 te België
   
                                                                                             Dorothea overleed op 27-1-1706 te Malines België
   
                                                                                             Ambrosius overleed op 8-12-1677
   
                                                                                             Kinderen : 
   
                                                                                             .1         Jean Francois de BETTE geb. rond 1634  te België ( M ) 
   
                                                                                                         Markies van Lede ( 1667-1725 )
   
                                                                                                         ( Marquis de Leyde, Baron de Péronne  ( nabij Rijsel ))
   
                                                                                                         Heer van de heerlijkheden Hofstade, Impe, Schellebelle,
                                                                                                            Wanzele, 
Angereau ,Hollebeke, La Fontaine (nabij Rijsel),
                                                                                                            vice-koning van Majorca.
   
                                                                                                         En sedert 1703 was hij ridder van het gulden vlies. 
   
                                                                                                         Daarnaast was hij nog  ridder in de Militaire  orde van Sint
                                                                                                            Jacob en commandeur van Biezma. 
   
                                                                                                         Dit waren zijn eretitels, maar zijn Echte beroep was generaal
                                                                                                            bij de strijdkrachten 
                                                                                                            van het leger van de
Spaanse koning.
   
                                                                                                         Heeft met succes verschillende veldtochten ondernomen
                                                                                                            steeds rondom de Middellandse zee.
   
                                                                                                         Hij trouwde Prinses Anna Maria Louise Charlotte 
                                                                                                            de CROY ROEXE
op 11-12-1722 te Condé
   
                                                                                                         geb. op 7-4-1706 te Mons
   
                                                                                                         ( Dochter van Philippe-François de Croy  circa 1680, 
                                                                                                            prince de Croy, overleden 5/06/1713,  
                                                                                                            trouwde 10/06/1705: Anne Louise de La Tramerie overleed
                                                                                                            12/1706. )
   
                                                                                                         Anna overleed op 30-9-1792, 86 jaar oud te  Parijs
   
                                                                                                         Jean overleed 11-1-1725 , 
   
                                                                                                         Is overleden te Madrid in zijn woning op de Madera Baja 
                                                                                                            op
11 januari 1725
   
                                                                                                         Kinderen : 
   
                                                                                                         .1         Emmanuel Ferdinand Francois Joseph de BETTE 
   
                                                                                                                     geb. 13-1-1724 te Madrid (M) 
   
                                                                                                                     ged. op 13-10-1724 in de parochiekerk van 
                                                                                                                        St Martinus te Madrid. 
   
                                                                                                                     Markies van Lede
   
                                                                                                                     Hij was de officiële bezitter van het Markizaat van
                                                                                                                        Lede,
   
                                                                                                                     na 1900 bekend onder de
naam Kasteel van Mesen
                                                                                                                       
Hij is nooit getrouwd geweest en heeft dus geen
                                                                                                                        erfgenamen.
   
                                                                                                                     Emanuel overleed op 6-7-1792, 67 jaar oud. op 
                                                                                                                        zijn kasteel
   
                                                                                 .3          François-Gerolf BETTE ( M )
   
                                                                                              Jongezel.
                                                                                                 Hij erfde de heerlijkheid, leen en rente van Claireau in Artezië 
                                                                                                 en twee lenen van het kasteel van Espinoy en 1200 gulden 
                                                                                                 Hij overleed in dienst van de keizer in Duitsland
   
                                                                                  .4          François-Paul-Ignace BETTE geb. ( M )
   
                                                                                               Baron van Peronne
   
                                                                                               Hij was in 1677 in het bezit van heerlijkheid
   
                                                                                               Muisbroek, het cijns ten Broeke te Meigem in het land van Nevele 
                                                                                                  en een jaarlijkse rente van 500 gulden te betalen door Ambroise.
   
                                                                                               Hij overleed op 7-9-1683
   
                                                                                   .5         Eugene-Ernest BETTE geb. ( M )
   
                                                                                               Priester
   
                                                                                               Hij bezat de heerlijkheid van Gosset, hetcijns gen, 
                                                                                                  ter Spelt in het land van Nevele en een jaarlijkse rente van 400
                                                                                                  gulden,  eveneens uit te betalen door Ambroise ,
                                                                                                  in 1671 abt-komendateur van de Notre-Dame 
                                                                                                  de Rossiéres de S. Pierre te Kassel, in 1675 proost 
                                                                                                  van de kerk van Sint-Pieter te Kassel
   
                                                                                               Hij verbleef van 1679 tot 1686 bij zijn schoonzuster, 
                                                                                                  de
Markiezin
                                                                                                  Hij overleed op 16-8-1692
                                                                        .2          Adriaan BETTE ( M )
                                                                                     Adriaan overleed op 11-10-1633
   
                                                        .5          Adriaan BETTE  ( M ) 
   
                                                                     Hij trouwde Agnes de Merode de RUMMEM op 31-8-1586
   
                                                                     ( Dochter van Bernard de MERODE en Marie TRARSEMAN )
   
                                                                     Hij werd tot ridder benoemd in 1596, ontving van zijn vader in 1586 Fontaine,
                                                                        in 1590 Warwanne en Castellion 
                                                                        en kwam later in het bezit van Schellebelle en  Wanzele.

                                                                        Kinderen : 

   
                                                                     .1         Jaak BETTE ( M )
                                                                                    
Heer van Fontaine, Schellebelle, Warwanne, Wanzele.
                                                                                    
Jaak overleed in 1616
   
                                                                                  Ook zijn enige zoontje Ignaas stierf vroegtijdig
   
                                                                     .2          Jean BETTE jong overleden ( M )
   
                                                                     .3          Isabella BETTE ( V )
   
                                                                                  Door het huwelijk van haar broer Jaak werd zij erfdame van Fontaine,
                                                                                     Schellebelle, Warwanne, Wanzele
   
                                                                                  Zij trouwde Ernest d’ÁRSCHOT de RIVIÈRE in 1621
   
                                                                                  Baron van Houffalise.
   
                                                                                  Kinderen :
   
                                                                                 .1          Willem Adrien Fransçois d’ÁRSCHOT-FONTAINE ( M )
   
                                                                                              Hij verkocht in 1683 de heerlijkheid Schellebelle en Wanzele aan
                                                                                                 Theodoor van Roosendale te Antwerpen
   
                                                                                              Hij trouwde Marie-Thérèse de RIVIÈRE 
   
                                                                     .4            Francisca BETTE ( V )
   
                                                                                    Zij werd moniale in de abdij voor edelvrouwen te Vorst 
                                                                                       In 1638 werd ze tot 26e abdis verkozen, zij bracht abdij tot hoge bloei en

   
                                                                                    er in 1660 een hervorming doorvoerde
   
                                                                                    Francisca overleed in 1666
   
                     Kinderen Quintina :

                        .3
         Phillippus de GRUYTER ( 2 ) geb. 1501 te België ( M ) Nr 2.2.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
   
                     .4         Phillippote de GRUYTER geb. 1504 te België ( V )
   
                     .5         Gotfried de GRUYTER geb. 1507 te België ( M )

 

Gegevens aangepast op 12-08-2011