van
Maria Petronella
 Warnaar

Heden
Gilbert Seigneur
 
de GRUUTERE
 
1290

 

Generatie

9

oudbetovergrootouders

Parenteel

 

Nr 2.2.2.1.1.2.1.1.1. 

Commer Leenderts de GRUYTER geb op 25-8-1709 te ’s-Gravendeel ( M )

*** Commer gaat naar de dorpsschool en krijgt les in lezen, schrijven en rekenen. Daarna moet er een vak geleerd worden. Commer wordt niet als zijn vader, schoenmaker, maar hij gaat in de leer bij een wagenmakerij, eerst als leerling en duvelstoejager, later als wagenmakersknecht en gezel. Geld om voor zichzelf te beginnen heeft hij voorlopig niet. Maar hij trekt wel een lot uit de levensloterij. Als hij 26 jaar oud is, trouwt hij met de jonge weduwe Neeltje Arens van den BAN

Wagenmaker
( Zoon van Leendert Cornelisse de GRUYTER Nr 2.2.2.1.1.2.1.1.1.1. en Petronella Commers de JONGH )
Hij trouwde Neeltje Arens van den BAN op 25-11-1735 te Nieuwenhoorn
geb. 13-1-1715 te Vierpolders
( Dochter van Arie Otte van den BAN en Stijntje Cornelis de WIT )
Zij was eerder getrouwd met Jacob HODENPIJL op 3-5-1733 te Vierpolders, hij was geboren in Nieuwenhoorn
Neeltje overleed op 21-4-1795, 80 jaar oud te Brielle
Commer overleed op 19-10-1773 , 64 jaar oud te Nieuwenhoorn

*** Neeltje blijft alleen achter, 20 jaren jong, zonder kind en zonder man, maar mét een wagenmakerij en niet onbemiddeld.

*** En daar is dan Commer de Gruijter. Een wagenmaker.
   
    Hij vind de pronte Neeltje wel aardig en hij ziet de wagenmakerij best zitten. 
       En gelukkig ziet Neeltje ook wel iets in Commer en in de wagenmaker.

*** Neeltje verdeeld in 1776 haar geld en haar onroerende goederen, zij laat zich daarbij adviseren eb helpen door haar zoon Jacob en haar schoonzoon Goosen van Tright. Op 20 januari bespreken zij aan de grote tafel in Neeltjes keuken in Nieuwenhoorn in welke vorm zij de verschillende schenkingen het best kan doen. Omdat ze niet al haar “zekerheden”uit handen wil geven, moeten de jongens schuldbekentenissen ondertekenen. Jacob en Goosen schrijven alles op stukjes papier en onder ieder “kladje” zetten ze gedrieën hun handtekening. Dat wil zeggen, Neeltje zet een kruisje, want ze heeft nooit leren schrijven. Jacob brengt de volgende dag de briefjes naar notaris Jan van Wageningen in Brielle, die moet daar officiële contracten van maken.

Ary ontvangt 914 gulden, Leendert en Cornelis samen 1825 gulden zij tekenen hiervoor alle drie een schuldbekentenis.Jacob was toen verhinderd maar hem schenkt ze onder zekere voorwaarden een huis en boomgaard te Nieuwenhoorn.

In 1783 herroept Neeltje de overeenkomst met Jacob. In een nieuw document schenkt zij, weer onder bepaalde condities, Jacob haar huis en erf, alsmede bijna 4 gemeten weiland en 171,5 roeden boomgaard, samen ter waarde van 1400 gulden.

Op dezelfde dag ondertekent zij een nieuw testament. Haar erfgenaen zijn haar vier zoons en haar twee kleinzoons Zcommer en Willem van Tright, kinderen van haar overleden dochter Stijntje.

Heeft Neeltje haar hele leven akten en documenten met een kruisje onder tekend, de laatste twee van 1783 ondertekend zij met neeltie arense van den ban Op zeer hoge leeftijd, ze loopt al tegen de zeventig, heeft zij haar naam nog leren schrijven.

*** Tijdens haar laatste levensjaren maakt Neeltje nog veel verdrietige dingen mee: in mei 1780 overlijden haar dochter en haar pas geboren baby. Drie maanden later sterft haar schoondochter Neeltje Touw, de vrouw van Jacob. Van haar zoon Cornelis gaan er binnen zes jaa twee jonge vrouwen dood, Lydia in 1781 en Leentje in 1786. De vrouw van zoon Ary Stijntje van den Ban sterft in maart 1784. Verder overleeft zij 15 kleinkinderen.

Kinderen :
.1
         Leendert Commerse de GRUYTER ged op 16-9-1736 te Nieuwenhoorn( M ) Nr 2.2.2.1.1.2.1.1.
.2         Stijntje de GRUYTER ged. op 26-12-1738 te Nieuwenhoorn ( V )
.3         Ary de GRUYTER ged. op 4-9-1740 te Nieuwenhoorn ( M )
           
Landbouwer
   
        
Ook genoemd wordt smidswerk en het cureren van paarden en koeien
           
Hij trouwde Stijntje van den BAN zijn nichtje
op 20-4-1766 te Vierpolders
            geb. ca 1746 te Nieuwland
            ( Dochter van Cornelis van den BAN en Leuntje H. de JONGH )
            Stijntje overleed op 10-3-1784 te Nieuwerhoorn
            Ary overleed op 5-3-1797, 56 jaar oud te Nieuwenhoorn

*** 19-2-1766 Ary neemt de smederij en het bijbehorende huis en erf over van zijn vader die met pensioen gaat

            Kinderen :
            .1         Commer de GRUYTER geb. 12-7-1767 te Nieuwerhoorn ( M )
                        ged. 12-7-1767 te Nieuwerhoorn
                        Commer overleed op 9-2-1797, 29 jaar oud te Nieuwerhoorn
            .2         NN de GRUYTER doodgeboren op 9-10-1770 te Nieuwenhoorn ( V )
                        Ary geeft te Nieuwerhoorn op 09-10-1770 het lijk aan van zijn doodgeboren dochter prodeo.
            .3         Cornelis Ariense de GRUYTER geb. 30-10-1772 te Nieuwerhoorn ( M )
                        ged. 1-11-1772 te Nieuwerhoorn
                        Cornelis overleed op 30-3-1773, 5 mnd. oud te Nieuwerhoorn
   
         .4         Cornelis Ariense de GRUYTER geb. 17-2-1775 te Nieuwerhoorn ( M )
                        ged. 26-2-1775 te Nieuwerhoorn
                        Cornelis overleed op 7-6-1775, 3 mnd. oud te Nieuwerhoorn
            .5          NN de GRUYTER doodgeboren op 26-5-1779 te Nieuwenhoorn
                         Ary geeft te Nieuwernhoorn op 26-05-1779 het lijk aan van een doodgeboren kind.
            .6          Leuntje Ariense de GRUYTER ged. 3-9-1780 te Nieuwerhoorn ( V )
                         Zij trouwde Pieter de GRUITER op 19-12-1810 te Brielle
                         ged. op 23-3-1774 te Brielle
                         Wagenmaker
                         ( Zoon van Leendert Commerse de GRUIJTER en Maartje Pieterse KLUIFHOOFD )
                         Pieter overleed op 12-6-1845, 17:00 uur, 71 jaar oud te Brielle
                         Leuntje overleed op 21-7-1841, 61 jaar oud te Brielle.
                         Kinderen :
 
                       
1.        Pieternella de GRUITER ( V )
   
                                 Zij trouwde Mattheus DERSJANT op 2-3-1838 te Brielle
   
                                 geb. circa 1812
                                    ( Zoon van Willem DERSJANT en Gerarda WAPENKAMP )
.4         Cornelis de GRUYTER ged. op 5-5-1745 te Nieuwenhoorn ( M )
           
Korenstalhouder rogge, makelaar of stalhouder in granen
            Hij trouwde Lijdia MANSVELD ( MANIN’TVELD ) ( 1 ) op 28-3-1769 te Brielle
           
geb. circa 1739 te Brielle
            Hij trouwde Leentje de WIT(T) ( 2 ) op 3-9-1783 te Brielle
            geb. circa 1759 te Brielle
            Lijdia overleed op 2-7-1781, ongeveer 42 jaar oud te Brielle aan uitterende ziekte
            Leentje overleed op 4-12-1786, ongeveer 27 jaar oud te Brielle
            Cornelis overleed op 9-11-1805, 62 jaar oud.

   
         Kinderen Lijdia :
           
.1            Arend de GRUYTER ged. op 19-1-1770 te Brielle ( M )
                           Arend overleed 22-1-1770, 3 dagen oud

           
.2            Cornelis de GRUYTER ged. op 20-11-1771 te Brielle ( M )
                           Cornelis overleed
5-6-1772, 7 mnd oud

           
Kinderen Leentje :
           
.3            Cornelis de GRUYTER ged. op 14-7-1784 ( M )
   
                       
Cornelis overleed op 6-8-1784, aan sprouw ongeveer 23 dagen oud.
.5         Stijntje de GRUYTER ged. op 6-2-1746 te Nieuwenhoorn ( V )

   
         Zij trouwde Goose van TRICHT op 11-10-1772 te Nieuwenhoorn
            geb. ca. 1740
            Stijntje overleed op 4-5-1780, 34 jaar oud te Nieuwenhoorn
            Zij overleed gelijk met haar pasgeboren dochtertje

   
         

*** Weer een Stijntje geboren wordt gedoopt op 6-2-1746. Zij trouwd op 18 september 1722 met Goosen van Trigt, jongeman uit Echteld. Zij krijgen twee zoon Commer en Willem. Stijntje en Goosen laten op 3 nevember 1773 een langstlevende testament opmaken. Zij benoemen tot voogden over hun kinderen Cornelis de Gruijter (broer van Stijntje) en Hendrik van den Ban. Stijntj overlijdt met haar baby in het derde kraambed op 4 mei 1780. Goosen hertrouwt in 1781 met Anna van Beelen.

Kinderen  :
            .1            Commer van TRIGT geb. 1774 te Nieuwenhoorn ( M )
   
                       
Hij trouwde Ningetje Amosd van DINTEL 
   
                       
ged. 18-3-1777 te Nieuwenhoorn
  
                        ( Dochter van Amos Engelsz van DINTEL
en Barendijna ( baartje) Jansd VERMEER )
   
                        Ningetje overleed op 27-4-1820, 43 jaar oud te Zuidland
   
                        Hij trouwde Kaatje van RIJ op 25-6-1820 te Zuidland
   
                        geb. 1797
   
                        ( Dochter van Leendert van RIJ en Ariaantje VISSER )
   
                        Commer overleed op 5-3-1826, 52 jaar oud te Zuidland

           
.2            Willem van TRIGT geb. ca. 1778 ( M )
   
                       
Hij trouwde Thomasje VOGELAAR 
                          
geb. 30-11-1787 te Oudenhoorn
                          
( Dochter van Jan VOGELAAR en Angenita van RIJDT )
                          
Thomasje overleed op 31-1-1962, 74 jaar oud te Zuidland
                          
Willem overleed op nov. 1812 te Zuidland
                          
Kinderen  :

                          .1            Jan van TRIGT geb. in 1810 te Zuidland ( M )
     
                                   
Jan overleed op 19-3-1830, 20 jaar oud te Zuidland
                         
.2            Goose van TRIGT geb. 19-3-1812 te Zuidland ( M )

     
                                    Arbeider

     
                                   
Hij trouwde Geertje RUIGENDIJK op 9-5-1835 te Zuidland
     
                                    geb. 28-3-1813 te Zuidland
     
                                    ( Dochter van Pieter RUIGENDIJK en Anna KRANENBURG )

   
                                      Geertje overleed op 6-11-1884, 71 jaar oud te Zuidland
     
                                   
Goose overleed op 1-10-1884, 72 jaar oud te Zuidland
                         
.3            Willem van TRIGT geb. 27-5-1813 te Zuidland ( M )

     
                                   
Hij trouwde Jannetje de HOOG op 3-5-1845 te Zuidland
     
                                    geb. 5-6-1816 te Zuidland
     
                                    ( Dochter van Gerrit Arijszn de HOOG en Teuntje PRINS )
                                         Jannetje overleed op 2-1-1889, 72 jaar oud te Zuidland
     
                                   
Willem overleed op 20-1-1891, 77 jaar oud te Zuidland
     
                                    Kinderen  :
     
                                    .1            Willem van TRIGT geb. 19-4-1846 te Zuidland ( M )

     
                                    .2            Teuntje
van TRIGT geb. 28-11-1847 te Zuidland ( V )
        
                                               
Teuntje overleed op 6-4-1849, 1.5 jaar oud te Zuidland
     
                                    .3            Teuntje van TRIGT geb. 13-1-1851 te Zuidland ( V )

     
                                    .4            Thomasje
van TRIGT geb. 19-6-1856 te Zuidland ( V )
        
                                               
Zij trouwde Cornelis WARNING op 7-7-1883 te Zuidland
        
                                                geb. 9-2-1854 te Zuidland
        
                                                ( Zoon van Jacob WARNING en Adriana MORREE )

   
                                                     Thomasje overleed op 21-12-1927, 71 jaar oud te Zuidland                                    .3            Dochter van TRIGT geb. 4 mei 1770 te Nieuwenhoorn ( V )
.6         Jacob de GRUYTER ged. op 17-5-1750 te Nieuwenhoorn ( M )
            Smid
            Hij trouwde Neeltje Arends TOUW op 5-10-1777 te Nieuwenhoorn
            ( Dochter van Arendt TOUW en Elisabeth Jacobsdr VERWEIJ )
           
Neeltje overleed op 24-8-1780 te Nieuwenhoorn
           
Hij trouwde Margrietje GORZEMAN op 27-4-1782 te Nieuw Helvoet
           
Rentenierster

           
Jacob overleed op 17-8-1818, 09:30 uur, 68 jaar oud te Nieuwenhoorn
            Kinderen Neeltje :
            .1         Elisabeth Jakobs de GRUYTER ged. op 25-10-1778 te Nieuwenhoorn ( V )
   
                     Zij trouwde Jan VRIJ circa 1803 te Nieuwenhoorn
   
                     ged. 2-3-1777 te Nieuw Helvoet (geboren te De Quack)
   
                     Zij kregen 6 kinderen
   
                     Jan Vrij overleed op 21-8-1835, 58 jaar oud te Zwartewaal 
   
                     Elisabeth overleed op 7-8-1814, 35 jaar oud te Zwartewaal
   
                     Kinderen :
                        .1
            Cornelis VRIJ ged. 19-6-1803 te Zwartewaal ( M )
   
                     .2            Neeltje VRIJ geb. 14-2-1805 te Zwartewaal ( V )
   
                     .3            Cornelis VRIJ geb. 12-8-1806 te Zwartewaal ( M )
   
                                    Hij trouwde Neeltje MOSTERDIJK op 29-6-1832 te Zwartewaal
   
                                    geb. 30-5-1798 te Zwartewaal
   
                                   ( Dochter van Claas Bastiaanszn MOSTERDIJK en Maria GEIJLVOET )
   
                                     Cornelis Vrij overleed op 18-2-1886, 79 jaar oud te Zwartewaal                                                                 Kinderen 
                                       .1            Elisabeth VRIJ geb. 13-1-1833 te Zwartewaal ( V )
   
                                    .2            Klaas VRIJ
geb. 18-3-1834 te Zwartewaal ( M )
   
                                    .3            Jan VRIJ
geb. 12-12-1835 te Zwartewaal ( M )
   
                                    .4            Klaas VRIJ
geb. 19-5-1837 te Zwartewaal ( M )
   
                                    .5            Jacob VRIJ
geb. 3-2-1840 te Zwartewaal ( M )
                        .4            Jacobus VRIJ ged. 23-4-1809 te Zwartewaal ( M )
                        .5            Jacob VRIJ geb. 1-3-1811 te Zwartewaal ( M )

                                      
Hij trouwde Engelina POLDERVAART op 29-3-1839 te Vierpolders
   
                                    geb. 27-11-1820 te Vierpolders
   
                                    ( Dochter van Engel POLDERVAART en Jannetje GROEN )
   
                                     Hij trouwde Pleuntje van der MEER op 25-9-1845 te Zwartewaal
   
                                     geb. 14-11-1819 te Oostvoorne
   
                                     ( Dochter van Jacob van der MEER em Jannetje KLITTENBERG )
   
                                     Jacob overleed 12-11-1906, 95 jaar oud te Zwartewaal
   
                                    Kinderen Engelina:
                           
           
.1            Jannetje VRIJ geb. 1-7-1839 te Zwartewaal ( V )
   
                                    .2            Elizabeth VRIJ
geb. 26-7-1840 te Zwartewaal ( V )
   
                                    Kinderen Pleuntje:
                           
           
.3            Jacoba VRIJ geb. 13-11-1845 te Zwartewaal ( V )
   
                                    .4            Engelina VRIJ
geb. 4-12-1847 te Zwartewaal ( V )
   
                                    .5            Jan VRIJ
geb. 1-8-1849 te Zwartewaal ( M )
   
                                    .6            Jacob VRIJ
geb. 8-4-1851 te Zwartewaal ( M )
   
                                    .7            Cornelia VRIJ
geb. 21-1-1853 te Zwartewaal ( V )
   
                                    .8            Hendrik VRIJ
geb. 8-9-1854 te Zwartewaal ( M )
   
                                    .9            Cornelis VRIJ
geb. 8-2-1856 te Zwartewaal ( M )
   
                                    .10           NN VRIJ
doodgeb. 8-11-1858 te Zwartewaal ( V )
   
                                    .11           Hendrik VRIJ
geb. 23-1-1864 te Zwartewaal ( M )
                        .6            Neeltje VRIJ geb. 1-3-1811 te Zwartewaal ( V )

   
                                    Zij trouwde Adrianus SLUIMER op 5-10-1836 te Zwartewaal
   
                                    geb. 1812
   
                                    ( Zoon van Dirk SLUIMER en Elizabeth POLDERVAART )
   
                                    Neeltje overleed 7-2-1886, 74 jaar oud te Zwartewaal
                        .7            Leendert VRIJ geb. 24-2-1813 te Zwartewaal ( M )

   
                                    Leendert overleed 22-5-1813, 86 dagen oud te Zwartewaal

            .2         Kommer de GRUYTER geb. op 2-4-1780 te Nieuwenhoorn ( M )
                        Kommer overleed 12-8-1782, 2 jaar oud te Nieuwenhoorn
   
         Kinderen Margrietje :
            .3         Kommer Jacobsz de GRUYTER ged.  2-2-1783 te Nieuwenhoorn ( M )
                        Hoefsmid, smid
                        Hij trouwde Johanna SCHOUTEN ( 1 )
                        geb. circa 1791 te Nieuwenhoorn
                       
Hij trouwde Trijntje van der HOR ( 2 ) op 29-4-1824 te Nieuwenhoorn
   
                     Dienstmaagd
   
                     geb. 1-5-1792 te Nieuw Beijerland
   
                     ( Dochter van Hendrik van der HOR en Teuna NEDERVELD )
                        Johanna overleed 6-3-1822, 31 jaar oud te Nieuwenhoorn
                        Kommer overleed 1-4-1829, 46 jaar oud te Nieuwenhoorn
                        Kinderen Johanna :
                       
.1         Jakob de GRUIJTER geb. 25-4-1811 te Nieuwenhoorn ( M )
                                    ged. 28-4-1811 te Nieuwenhoorn
                                    Jakob overleed 5-5-1811, 10 dagen oud te Nieuwenhoorn
                        .2         Ary de GRUIJTER geb. 29-5-1813 te Nieuwerhoorn ( M )
                                    Bouwknecht, grof- en hoefsmid
                                    Hij trouwde
Trijntje van SALTING op 22-2-1846 te Rockanje
                                    geb.op 15-6 1814 te Rockanje
                                    Hoefsmeedster
                                    ( Dochter van Jan SALTING en Jannetje DEUGD )|
                                    Hij trouwde Neeltje ARKENBOUT op 27-2-1868 te Nieuwenhoorn
                                    Dienstbode
   
                                 geb.op 4-7-1831 te Heenvliet
                                    ( Dochter van Cornelis ARKENBOUT en Maartje LANGSTRAAT )
                                    Trijntje overleed 4-1-1863, 48 jaar oud te Rockanje
                                    Ary overleed 27-9-1892, 79 jaar oud te Vierpolder
                                    Kinderen Trijntje :
                                   
.1            Johanna Commerina de GRUIJTER geb. 17-5-1846 (V)

                                                   Zij trouwde Aalbert W. BOS op 22-12-1867 te Rockanje
                                                   Johanna overleed op 5-9-1870, 24 jaar oud 
   
                                                Zij kregen 2 kinderen
                                   
.2            Margrietje de GRUIJTER geb. 8-7-1847 ( V ) 

                                                   Margrietje overleed in 6-1-1848, 6 mnd oud 
                                   
.3            Kornelia de GRUIJTER geb. 8-7-1847 ( V) 

                                                   Kornelia overleed in 4-2-1848, 7 mnd oud
                                   
.4            Kommer de GRUIJTER geb. 5-6-1849 te Rockanje( M )

                                                   Hij trouwde Maria van der HOR op 13-5-1875 te Heenvliet
                                                   Kommer overleed op 27-2-1938, 87 jaar oud te Heenvliet
                                                  Kinderen :
                                               
.1            Arij Leendert de GRUIJTER geb. 10-2-1850 te Rockanje ( M )
                                                               Onderwijzer te Utrecht
                                                               Arie overleed op 23-6-1900, 50 jaar oud te Heenvliet
                                               
.2            Wilh. Trijntje de GRUIJTER geb. 14-1-1878 te Heenvliet ( V )

                                                               Zij trouwde Willem BOUT op 31-3-1902
                                                .3            Trijntje Wilh. de GRUIJTER geb. 5-3-1880 te Heenvliet ( V )
                                                               Zij trouwde Joh. Adr. LAKERVELD op 28-4-1910
                                               
.4            Leendert Arie de GRUIJTER geb. 26-6-1882 te Rockanje ( M )

                                                               Electricien
                                                               Hij trouwde Klaasje van PELT op 15-5-1990 te Abbenbroek
                                                               Leendert overleed voor 1964
                                               
.5            Joh. Kommerina Margrietje de GRUIJTER geb. 1-4-1885 ( V )

                                                               Johanna overleed op 16-5-1887, 2 jaar oud
                                               
.6            Jacob Johannus de GRUIJTER geb. 10-4-1888 ( M )

                                                               Jacob overleed op 13-6-1898, 10 jaar oud
                                               
.7            Hendrik Christoffel de GRUIJTER geb. 15-8-1889 ( M )

                                                               Hendrik overleed op 19-2-1915, 25 jaar oud
                                                               Monteur
                                               
.8            Joh. Komm. Margrietje de GRUIJTER geb. 17-11-1891 ( V ) 

                                                               Johanna overleed op 5-7-1914, 23 jaar oud
                                               
.9            Maria Arendje Cornelia de GRUIJTER geb. 19-8-1896 ( V )

                                                               Maria overleed op 1-4-1913, 16 jaar oud
                                   
.5            Kornelia de GRUIJTER geb. 17-8-1850 ( V ) 

                                                   Zij trouwde Jacob LUYENDIJK op 5-9-1875
                                                   Bakker te Vierpolders
                                                   Kornelia overleed in 1893
                                   
.6            Jakob Johannes de GRUIJTER geb. 3-10-1851 ( M ) 
                                                      Jacob overleed op 20-9-1852, 11 mnd oud
                                   
.7            Margrietje de GRUIJTER geb. 10-1-1853 ( V )

                                                  
nooit gehuwd geweest
                                                   Margrietje overleed op 1-5-1881, 28 jaar oud
                                   
.8            Klaasje de GRUIJTER geb. 29-5-1854 ( V ) 

                                                   Zij trouwde Leendert van BERGEN op 12-10-1879
                                                   Bouwman in Nieuwenhoorn
                                   
.9            Jakob Johannes de GRUIJTER geb. 10-10-1855 ( M )
   
                                                Hij trouwde Jannetje BIJLAARD
   
                                                geb. 3-6-1856   
   
                                                ( Dochter van Paulus Pieter BIJLAARD en Maria HAVERKAMP )
   
                                                Maria overleed op 12-6-1899, 43 jaar oud

   
                                                Hij trouwde Barijntje KWAK op 7-5-1902
   
                                                geb. 17-9-1865
   
                                                ( Dochter van Haddo KWAK en Annetje v/d LINDE ) 
   
                                                Barijntje overleed op 31-12-1968, 103 jaar oud

   
                                                Jacob overleed op 25-1-1940, 84 jaar oud
                                                   Kinderen Jannetje :

                                               
.1            Arie de GRUIJTER geb. 28-3-1880 te Rockanje ( M )
   
                                                            Arie overleed op 18-8-1880, 4.5 mnd oud
                                               
.2            Arie de GRUIJTER geb. 2-7-1881 te Rockanje ( M )

                                                               Arie overleed op 13-9-1911, 30 jaar oud
                                               
.3            Paulus Pieter de GRUIJTER geb.22-11-1882 te Rockanje (M)

                                                              
Hij trouwde Wilhelmina de KLOE 
   
                                                            Paulus overleed op 8-5-1932, 49 jaar oud
   
                                                            Zij kregen 1 kind
                                               
.4            Trijntje de GRUIJTER geb.12-11-1883 te Rockanje (V)

   
                                                            Zij trouwde Willem KLOK 
   
                                                            Zij kregen 3 kinderen
                                               
.5            Jacob Joh. de GRUIJTER geb.1-6-1885 te Rockanje (M)

                                                               Hij trouwde Dirkje van RIJ 
                                                               Jacob overleed op 30-7-1924, 39 jaar oud
                                                               Zij kregen 5 kinderen
                                               
.6            Maria de GRUIJTER geb.28-11-1886 te Rockanje (V)

                                                               Zij trouwde Cris de GROOT 
   
                                                            Zij kregen 2 kinderen
   
                                             .7            Joh. Kommerina Margrietje de GRUIJTER 
   
                                                            geb. 20-2-1889 te Rockanje (V)
   
                                                            Joh. overleed op 21-5-1893, 4 jaar oud
                                               
.8            Alida Komm. de GRUIJTER geb.27-9-1891 te Rockanje (V)

   
                                                            Zij kreeg 2 kinderen
   
                                             Kinderen Barijntje :
                                               
.1            Annetje Joh. Komm. de GRUIJTER geb.10-1-1903 te Rockanje (V)
   
                                                            Zij trouwde Gillis Hendrik van HOFFEN op 16-10-1929 
                                               
.2            Kommer Hadde de GRUIJTER geb.12-7-1905 te Rockanje (M)

                                                               Hij trouwde Nelia STAARTHOF 
                                                               Zij kregen 4 kinderen            
                                   
.10            Frans de GRUIJTER geb. 2-1-1859  ( M )

                                                    Frans overleed op 11-8-1860,1,5 jaar oud
                                   Kinderen Neeltje :
                                   
.11            Maartje de GRUIJTER geb. 22-1-1869 ( V )

                                                     Zij trouwde Leendert van der LINDEN op 14-11-1895 te Heenvliet
   
                     .3         Margrietje de GRUIJTER geb. 8-11-1815 te Nieuwenhoorn ( V )
                                    Dienstmaagd
   
                                 Zij trouwde Jan PALING op 5-6-1842
                                    Bouwknecht
                                    Zij kregen 4 kinderen

   
                     .4         Jakob de GRUIJTER geb. 28-4-1818 te Nieuwenhoorn ( M )
   
                     .5         Johannes de GRUIJTER geb. 8-7-1820 te Nieuwenhoorn ( M )
   
                                 Hoefsmidsknecht
   
                                 Johannes overleed op 18-7-1843, 23 jaar oud te Nieuwenhoorn
   
                     Kinderen Trijntje :
   
                     .6         Teuna de GRUIJTER geb. 16-3-1825 te Nieuwenhoorn ( V )
   
                                 Zij trouwde Bernardus Johannes STANS op 31-5-1850 te Nieuwenhoorn
   
                                 geb. op 18-5-1824 te Alblasserdam
                                    Uitvoerder Hoogheemraadschap
   
                                 Teuna overleed op 17-8-1903, 78 jaar oud te Nieuwenhoorn
   
                     .7         Jakob de GRUIJTER geb. 11-4-1826 te Nieuwenhoorn ( M )
   
                                 Jakob overleed op 17-4-1826, 6 dagen oud te Nieuwenhoorn
   
                     .8         Jakob de GRUIJTER geb. 14-4-1827 te Nieuwenhoorn ( M )
   
                                 Smid, meester-grofsmid
   
                                 Hij trouwde Kaatje ZWAAN op 24-6-1855 te Vierpolders
   
                                 Kaatje overleed op 4-5-1909, te Nieuwenhoorn
   
                                 Jakob overleed op 9-10-1914, 77 jaar oud te Nieuwenhoorn
   
                                 Kinderen :
   
                                 .1            Trijntje de GRUIJTER geb. 15-3-1856 ( V )
   
                                                Trijntje overleed op 17-8-1909
   
                                 .2            Pietertje de GRUIJTER geb. 16-4-1858 ( V )
   
                                                Ze trouwde Cornelis SWEMLE op 21-5-1891
   
                                                Bakker in Heenvliet
   
                                                Pietertje overleed op 21-5-1953 te Rotterdam
   
                                 .3            Kommer de GRUIJTER geb. 11-3-1860 ( M )
   
                                                Smid
   
                                                Kommer overleed op 18-5-1940, 80 jaar oud.
   
                                 .4            Teuna de GRUIJTER geb. 9-4-1861 ( V )
   
                                                Ze trouwde Johannes KRIJGSMAN op 28-10-1892
   
                                                Onderwijzer in Ridderkerk
   
                                 .5            Franciscus de GRUIJTER geb. sept 1864 ( M )
   
                                                Franciscus overleed op 8-10-1864, 5 weken oud
   
                                 .6            Franciscus de GRUIJTER geb. nov 1865 ( M )
   
                                                Franciscus overleed op 11-2-1866, 4 mnd oud
   
                                 .7            Margaretha de GRUIJTER geb. 1868 ( V )
   
                                                Ze trouwde Maarten BINNENDIJK op 16-5-1894
   
                                                Onderwijzer in Amsterdam
   
                                 .8            X de GRUIJTER geb. 1870 
            .4         Ary Jacobsz de GRUYTER ged. op 25-12-1785 te Nieuwenhoorn ( M )
                        Ary overleed op 29-1-1788, 2 jaar oud te Nieuwenhoorn.
   
         .5         Jaapje de GRUYTER ged. op 9-12-1787 te Nieuwenhoorn ( V )
   
                     Jaapje overleed op 3-1-1788, 25 dagen oud te Nieuwenhoorn.
   
         .6         Arie de GRUYTER geb. op 10-5-1789 te Nieuwenhoorn ( M )
   
                     Arie overleed op 25-6-1811, 22 jaar oud te Nieuwenhoorn.
   
         .7         Leendert de GRUYTER geb. op 6-12-1790 te Nieuwenhoorn ( M )
   
                     ged. 12-12-1790 te Nieuwenhoorn
   
                     Leendert overleed op 21-9-1792, 21 mnd. oud te Nieuwenhoorn.
   
         .8         Cornelis de GRUYTER geb. op 18-6-1793 te Nieuwenhoorn ( M )
   
                     ged. 23-6-1793 te Nieuwenhoorn
   
         .9         Leendert Jacobsz de GRUYTER geb. 26-9-1795 te Nieuwenhoorn ( M )
   
                     ged. 27-9-1795 te Nieuwenhoorn
   
                     Hij trouwde Johanna (joanna) BASEL ( BAZEL ) op 13-7-1828
   
         .10        Willem de GRUYTER geb. op 4-2-1798 te Nieuwenhoorn ( M )
   
                     ged. 11-2-1798 te Nieuwenhoorn
   
                     Hoefsmit
   
                     Hij trouwde Annetje MIZELMOE
   
                     geb. te Nieuwenhoorn 
   
                     Willem overleed op 12-8-1825, 27 jaar oud te Nieuwenhoorn
   
                     Kinderen :
   
                     .1         Neeltje de GRUYTER geb. 14-9-1818 te Nieuwenhoorn ( V )
   
                                 Neeltje overleed op 24-8-1819, 11 mnd oud te Nieuwenhoorn.
   
                     .2         Jakob de GRUYTER geb. 26-9-1819 te Nieuwenhoorn ( M )
   
                                 Jakob overleed op 20-11-1821, 2 jaar oud te Nieuwenhoorn.
   
                     .3         Johannis de GRUYTER geb. 23-10-1820 te Nieuwenhoorn ( M )
   
                                 Johannis overleed op 11-8-1825, 4 jaar oud te Nieuwenhoorn.
   
                     .4         Neeltje de GRUYTER geb. 13-10-1821 te Nieuwenhoorn ( V )
   
                                 Zij trouwde Johan Hendrik MOTZ op 2-5-1845 te Nieuwenhoorn
   
                                 geb. 8-9-1812 te Rockanje
   
                                 Neeltje overleed op 24-1-1899, 77 jaar oud te Nieuwenhoorn.
   
                     .5         Jakob de GRUYTER geb. 28-3-1823 te Nieuwenhoorn ( M )
   
                                 Jakob overleed op 11-4-1829, 6 jaar oud te Nieuwenhoorn.
   
                     .6         Margrietje de GRUYTER geb. 12-12-1824 te Nieuwenhoorn ( V )
                                    Naaister
   
                                 Zij trouwde Arie VIJFWINKEL op 3-5-1848
                                    Bouwknecht in Rockanje
   
                                 geb. 25-9-1824 te Rockanje
   
                                 Margrietje overleed op 25-1-1901, 76 jaar oud te Nieuwenhoorn.
   
         .11         Jacoba de GRUYTER geb. op 27-1-1800 te Nieuwenhoorn ( V )
   
                       ged. 2-2-1800 te Nieuwenhoorn
                          Zij trouwde Teunis KRUIK op 27-5-1822
                          Wagenmaker
                          Jacoba overleed op 16-3-1863

 

Gegevens aangepast op 1-2-2009