van
Maria Petronella
 Warnaar

Heden
Aelbel Aertsz
 
van TOL.
  1600

 

Generatie

12

stamovergrootouders

Nr 2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1

Aelbel Aertsz VAN TOL ( M )
Hij trouwde Lijntge CLAESDR op 11-6-1623 te Hekelingen


--- wonende optentol verklaart 22.2.1626 schuldig te zijn aan Symon Jansz., scheepstimmerman, onsen inwoonder, de somme van 375 gld i.v.m. de koop van een nieuwe cromsteven-schuijt. Te vastelavond toecomende 1627 betaalt hij fl. 100,= en vervolgens elck jaer "te vastelavond" weer fl. 100,= Jan Jansz. Putten, Andries Jansz. en Dirck Minicussen staan borg.
Bron: Oud Rechterlijk Archief Oud-Beijerland, inv. nr. 5 (1626).

--- Aelbel Aertsz., schipper wonende op den Tol, is schuldig aan Gillis Janssen, scheepstimmerman te Corendijk 525 gulden wegens koop van nieuwe cromstevenschuit. Hij neemt hypotheek op de schuit. Borgen: Gheeman Coenen, Cornelis Aerts, wonende te Hekelingen. Volgens acte borgtocht voor schepenen Hekelingen 1.5.1637.
Bron: Rechterlijk Archief Goudswaard I (1637).

Kinderen  :
.1
        Geertje Aelbels VAN TOL ged. 19-11-1626 te Hekelingen( M )
.2
        Direktje VAN TOL ged. 18-3-1629 te Hekelingen( M )
          
Hij trouwde Martgen CORNELIS, huisvrouw van Cornelis AERTS
.3
        Aert Abelsz VAN TOL ged. 22-4-1631 te Hekelingen( M ) Nr 2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.

 

Gegevens aangepast op 12-08-2011